Λύκειο Ελληνίδων με σχολεία από την Ιταλία

ΠΑΤΡΑ: Σε πρόγραμμα Erasmus+ το Λύκειο Ελληνίδων με σχολεία από την Ιταλία

Το Λύκειον των Ελληνίδων Πατρών κατέθεσε αίτηση ως συντονιστής για το πρόγραμμα Erasmus+ ΚΑ201(Στρατηγικές Συμπράξεις – Τομέας Σχολικής Εκπαίδευσης ) με τίτλο «Learning through traditional…