λίστα ταξινόμησης «Webometrics (έκδοση Ιανουαρίου 2019) το Πανεπιστήμιο Πατρών

ΠΑΤΡΑ: Στην παγκόσμια λίστα ταξινόμησης “Webometrics” το Πανεπιστήμιο – Η σειρά που καταλαμβάνει ανάμεσα σε 27.000 Ιδρύματα

Στην παγκόσμια λίστα ταξινόμησης «Webometrics (έκδοση Ιανουαρίου 2019) το Πανεπιστήμιο Πατρών κατατάσσεται στην 530η θέση ανάμεσα σε περισσότερα από 27.000 συνολικά ιδρύματα παγκοσμίως και στην…