λιμνοθάλασσας της Αλυκής

ΑΙΓΙΟ: Τουριστική αναβάθμιση και ανάδειξη της λιμνοθάλασσας της Αλυκής – Μέσω ήπιων παρεμβάσεων

  Ένα έργο με ήπιες και παράλληλα στοχευμένες παρεμβάσεις, που θα αναβαθμίσουν αισθητά το σημείο και παράλληλα θα αναδείξουν το πλούσιο οικοσύστημα της λιμνοθάλασσας της…