λιμάνι της Καβάλας

Πέντε ενδιαφερόμενοι για το λιμάνι της Καβάλας

Πέντε είναι οι ενδιαφερόμενοι που υπέβαλαν εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υπο-παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης, συντήρησης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης ενός σταθμού πολλαπλών χρήσεων σε τμήμα του λιμένα…