Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία

Νέα δυνητική θεραπευτική επιλογή για ασθενείς με Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία

Νέα δεδομένα για την αποτελεσματικότητα του venetoclax σε συνδυασμό με rituximab για τους ασθενείς με υποτροπιάζουσα ή ανθεκτική Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία Για πρώτη φορά στο…