λειτουργήσουν δικαστήρια

Πώς θα λειτουργήσουν δικαστήρια, φροντιστήρια, θεάματα, εστιατόρια

Για το σκοπό αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 θεσπίζονται έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας ανά πεδίο δραστηριότητας. Έτσι, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση…