λειτουργίας της μάσκας σε τελετουργικό επίπεδο από τον καθηγητή  Γιάννη Μήτρου