λειτουργίας στο Δημοτικό Ανοικτό Κολυμβητήριο στο Αίγιο