λειτουργία των εστιατορίων

Προβληματισμός για τη λειτουργία των εστιατορίων – Προτάσεις για την… επόμενη ημέρα

Προτάσεις για την… επόμενη ημέρα λειτουργίας των εστιατορίων αναμένεται να φτάσουν εντός των επόμενων ημερών στον ΣΕΤΕ αλλά και προς τα αρμόδια υπουργεία από την…