Λάμπης Παπαδόπουλος τ.Πρόεδρος

Στο ίδιο έργο θεατές

Στο ίδιο έργο θεατές, μετά την αποτυχία διεξαγωγής της λευκής νύχτας για την οποία δεν είχαν ενημερωθεί οι άμεσα ενδιαφερόμενοι, το φιάσκο της Μεγάλης Παρασκευής…