Λαϊκών στην Κάτω Αχαΐα

ΑΧΑΪΑ: Συνεχίζονται τα ειδικά μέτρα λειτουργίας των Λαϊκών στην Κάτω Αχαΐα – Για τη σημερινή λειτουργία τους

Λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20006/20-03-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 943), σας ενημερώνουμε ότι για το χρονικό διάστημα από 23.3.2020 έως και 30.04.2020 επιτρέπεται η λειτουργία…