Λαϊκών Αγορών στο νομοσχέδιο για τις Λαϊκές

ΑΧΑΪΑ: Αντίθετη η Επιτροπή Λαϊκών Αγορών στο νομοσχέδιο για τις Λαϊκές – Οργάνωση και λειτουργία και υπαίθριο εμπόριο

  Την αντίθεσή της στο νομοσχέδιο με τίτλο «αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας λαϊκών αγορών και υπαίθριου εμπορίου» εξέφρασε η Επιτροπή Λαϊκών…