Λαϊκή Αγορά της Αχαγιάς

ΑΧΑΪΑ: Έτσι θα λειτουργήσουν σήμερα οι Λαϊκές Αγορές της Αχαγιάς – Με μέτρα προστασίας

Λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20006/20-03-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 943), ως  και  την  τελευταία  όμοια  υπ. αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.26797/25-04-2020 (ΦΕΚ Β΄1585) σας ενημερώνουμε ότι για…