Κρίσιμη εβδομάδα για το μέλλον της ΔΕΗ. Πλάνο διάσωσης από τις Βρυξέλλες