κρατούμενες σε φυλακή προσβλήθηκαν από τον κορονοϊό