Κορωνοϊός: Το 34% των ενηλίκων στην ΕΕ έχουν λάβει τουλάχιστον μία δόση εμβολίου