Κορωνοϊός: Στο 66

Κορωνοϊός: Στο 66,34% των ελεγχθέντων δειγμάτων η βρετανική μετάλλαξη

Δυο δείγματα με στέλεχος ινδικής μετάλαλξης εντοπίστηκαν το διάστημα  29 Μαρτίου έως 28 Απριλίου 2021 Γονιδιωματική ανάλυση σε 1.058 επιλεγμένα δείγματα που αφορούν στην περίοδο 29 Μαρτίου έως 28…