Κέντρο Πυροβολικού Θήβας – Έρχονται τα Σημεία Υποδοχής Οπλιτών