καθηγητή Ιωάννη Βαράκη

Οδύνη και θλίψη για το αγαπητό πανεπιστημιακό καθηγητή Ιωάννη Βαράκη

  Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών πληροφορήθηκε με οδύνη και θλίψη την αναγγελία θανάτου του αγαπητού πανεπιστημιακού καθηγητή ΙΩΑΝΝΗ ΒΑΡΑΚΗ Πρωτεργάτης της ίδρυσης…