καθαρίστριες λένε τώρα οι συνδικαλιστές του “Αγ.Ανδρέα”

ΠΑΤΡΑ: Αναίτιος ο θόρυβος για τις καθαρίστριες λένε τώρα οι συνδικαλιστές του “Αγ.Ανδρέα”

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Σωματείο ΕΡγαοζμένων του “Αγίου Ανδρέα” επισημαίνει τα εξής: “Από τον Μάρτιο του 2017 προϋπήρχε ο Νόμος 4461/2017-ΦΕΚ. 38/Α/28.3.2017, που προσδιόριζε…