Καλόγρια -Ο οδηγός του είχε παλιότερα πυροβολήσει οικολόγο!