ημερίδα που διοργανώνει ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών

ΠΑΤΡΑ: Ημερίδα διοργανώνει, σήμερα, ο Ιατρικός Σύλλογος για την ψυχολογική ταυτοποίηση του ατόμου με το βιολογικό του φύλο

Η ψυχολογική ταυτοποίηση του ατόμου με το βιολογικό του φύλο είναι ένα κυρίαρχο στοιχείο της προσωπικότητας ενός ανθρώπου. Οι μείζονες ή ελάσσονες αποκλίσεις από συγκεκριμένα…