Η ΠΡΟΕΔΡΟΣΠιερράτου Σταυρούλα

Κάτω τα χέρια από τον Πρόεδρο

Το Σωματείο Καθαριστών και Καθαριστριών Αιγιαλείας & Καλαβρύτων μαζί με 81 Πρωτοβάθμια Σωματεία παίρνουμε ξεκάθαρη θέση υπέρ του Προέδρου της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας Δημήτρη…