η πολιτευτής Αχαΐας του κόμματος Αθηνά Τραχήλη.

Τέλος στους Δήμους-φτωχούς συγγενείς

Στις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για την ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης και την στήριξη της οικονομικής της αυτοτέλειας αναφέρθηκε η πολιτευτής Αχαΐας του κόμματος Αθηνά…