η ομιλία του Καθηγητή Δώρου Θεοδώρου

ΠΑΤΡΑ: Σήμερα, η ομιλία του Καθηγητή Δώρου Θεοδώρου – Στο πλαίσιο των διαλέξεων «Αλκιβιάδης Χ. Παγιατάκης»

Οι Διακεκριμένες Διαλέξεις «Αλκιβιάδης Χ. Παγιατάκης» διοργανώνονται κάθε χρόνο από το Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ / ΙΕΧΜΗ), στην Πάτρα,…