η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πατρέων

ΠΑΤΡΑ: Μέσω Τηλεδιάσκεψης, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου – Τα θέματα της Τρίτης

Συνεδριάζει, μέσω Τηλεδιάσκεψης, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πατρέων, σύμφωνα με την αριθ. 163/29-5-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την 3η Νοεμβρίου 2020,…