η επικεφαλής

Κλειστείτε στο δημαρχείο και συζητήστε τα θέματα που θέλετε μεταξύ σας, για να μην έχετε αντιρρήσεις

Κύριε πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, το ανώτερο όργανο ενός Δήμου είναι το δημοτικό συμβούλιο. Εσείς, κατά την προσφιλή σας απαράδεκτη τακτική για πρόεδρο δημοτικού…