γυναίκα σημαδεύει με το όπλο της μια μαύρη και την κόρη