ΓΙΩΡΓΟΥ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΠΡΩΗΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΑΧΑΪΑΣ

Η αφήγηση της πιο «πράσινης κυβέρνησης» βρίσκεται αντιμέτωπη με τη σκληρή πραγματικότητα των επιλογών της

Η πανδημία του κορονοϊού, έστειλε πολλά μηνύματα. Όταν παραμελούμε ή υποβαθμίζουμε το δημόσιο σύστημα υγείας, όταν δεν εγγυόμαστε καθολική πρόσβαση στην περίθαλψη, όταν κυριαρχεί το…