«Φωτεινό Αστέρι» με τον Εμπορικό Σύλλογο κάνουν συλλογή σχολικών ειδών