Φαρμακευτικού: όχι πανικός για το φάρμακο της γρίπης