Ευρωπαϊκού έργου Interreg CIAK και τη λειτουργία του γραφείου Film Office