ευρωπαϊκού έργου CREATIVE CAMPS

(ΦΩΤΟ)-AΙΓΙΟ: Διασυνοριακή συνάντηση του ευρωπαϊκού έργου CREATIVE CAMPS

    Με επιτυχία ολοκλήρωσε, o Δήμος Αιγιαλείας, τη  Διασυνοριακή συνάντηση B2B  στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου CREATIVE CAMPS: «Cross-over HUBS – developing cross – innovation between agro-food and creative enterprises», το οποίο υλοποιείται και χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Ιταλία 2014 – 2020….