Εύκαμπτη laser νεφρολιθοτριψία

Εύκαμπτη laser νεφρολιθοτριψία

Η επεμβατική αντιμετώπιση της νεφρολιθίασης συνίσταται στη θραύση και την απομάκρυνση του λίθου και ενδείκνυται σε περιπτώσεις μεγάλων λίθων που δεν μπορούν να αποβληθούν, απόφραξης…