ευχές του αντιπεριφερειάρχη Διοίκησης Παν. Σακελλαρόπουλου