Ευχαριστίες Κώστα Χαλκιά με την ευκαιρία της αποχώρησης του