Ευάγγελος Τρίγκας Δικηγόρος

Μίσθωση όχι συνεκμετάλλευση

Εν σχέσει με την εκδήλωση για τα Ελληνοτουρκικά, με ομιλητές τον κ. Άγγελο Συρίγο και λοιπούς, που έλαβε χώρα την 11-1-2020 στην αίθουσα του Δικηγορικού…