εξομολόγηση της Δήμητρας Παπανδρέου: Ο έρωτας με τον Ανδρέα ήταν συναρπαστικός