εξωκκλήσι Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στον Λόγγο