Έξοδος από ΜΕΘ

Έξοδος από ΜΕΘ: Πενταπλάσιος ο κίνδυνος θανάτου για τους άνω των 65 με αυτό το προφίλ

Οι κοινωνικά απομονωμένοι ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας που εισέρχονται σε ΜΕΘ διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο θανάτου και έχουν περισσότερες πιθανότητες ανικανότητας και κινητικών δυσλειτουργιών μετά το εξιτηριό…