Εξωδικαστικός Μηχανισμό Πάτρα

ΠΑΤΡΑ: Η ημερίδα για τον εξωδικαστικό μηχανισμός-«Σωσίβιο» για 1.000 ως τώρα

Περίπου 45 χιλιάδες νομικά και φυσικά πρόσωπα στην Ελλάδα (32.000 επιχειρήσεις και 13.000 ελεύθεροι επαγγελματίες), 1.000 περίπου από τη Δυτική Ελλάδα, έχουν υποβάλει αίτηση ένταξης…