Εξετάζεται επέκταση της νότιας οδού της Διώρυγας του Σουέζ