Ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ελληνικά Πετρέλαια

Ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ελληνικά Πετρέλαια

Οι ιδιαίτερα ισχυρές επιδόσεις του 2018, οι προτεραιότητες της τρέχουσας περιόδου  προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις σε ένα ασταθές περιβάλλον διύλισης διεθνώς, η υλοποίηση του…