ετήσια άδεια και το επίδομα

Μέχρι πότε πρέπει οι εργαζόμενοι να πάρουν την οφειλόμενη ετήσια άδεια και το επίδομα

Διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση της άδειας του τρέχοντος έτους δίνει η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας μέσω του Κέντρου Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων της Συνομοσπονδίας…