Εργαστήριο Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου πατρων

ΠΑΤΡΑ: Ολοκληρώνονται, σήμερα, οι εγγραφές για τις εξετάσεις πιστοποίησης ελληνομάθειας στο Πανεπιστήμιο

Το Εργαστήριο Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Πατρών σας ενημερώνει ότι ξεκίνησαν οι εγγραφές για τις εξετάσεις πιστοποίησης ελληνομάθειας, που θα γίνουν τον Μάιο.Οι…


ΠΑΤΡΑ: Σήμερα, οι εξετάσεις πιστοποίησης ελληνομάθειας στο Εργαστήριο Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου

Το Εργαστήριο Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Πατρών λειτουργεί ως πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο για τις εξετάσεις πιστοποίησης ελληνομάθειας τα τελευταία  δύο χρόνια. Επίσης, σε…