Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής ΕΚπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ) Αχαΐας

ΠΑΤΡΑ: Έπαινος στο Ε.Ε.Ε.ΕΚ σε Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ειδικού σχολείου

Το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής ΕΚπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ) Αχαΐας είχε την χαρά της διάκρισης με έπαινο, για δεύτερη συνεχή χρονιά, με το ψηφιακό παιχνίδι “Το κυνήγι των γραμμάτων…” (https://scratch.mit.edu/projects/296535507/fullscreen/) Η διάκριση…