Επανεξετάζονται οι όροι χρηματοδότησης των αλιευτικών σκαφών