Έως 20% η τηλεργασία στον ιδιωτικό τομέα τον Ιούνιο