εορτασμού για την Αγία Κάρα του Αποστόλου Ἀνδρέου

ΠΑΤΡΑ: Το πρόγραμμα του εορτασμού για την Αγία Κάρα του Αποστόλου Ανδρέα και τον Σταυρὸ του – Στις 18 -19 Ιοανουαρίου

Ἡ τοπική μας Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία, ἔχει τὴν ἰδιαίτερη εὐλογία ἀπὸ τὸν Θεό, ὡς τυγχάνει τοῖς πᾶσι γνωστό, νὰ κατέχῃ ὡς πηγὴν εὐλογίας καὶ ἁγιασμοῦ ἐκτὸς…