ΕΟΦ: Ανακαλεί παρτίδες

ΕΟΦ: Ανακαλεί παρτίδες φαρμακευτικού προϊόντος

Εντοπίστηκε αστοχία κατά την διαδικασία συσκευασίας του φαρμακευτικού προϊόντος στο εργοστάσιο παραγωγής Την ανάκληση των παρτίδων D334093 με ημερομηνία λήξης 01/2023 και D310783, με ημερομηνία λήξης 08/2022 του φαρμακευτικού προϊόντος OLANSEK C. TAB….